Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) voru stofnuð þann 24. apríl 2002.  Fulltrúar frá 13 fyrirtækjum voru á stofnfundinum, en fleiri fyrirtæki hafa frá þeim tíma gengið í samtökin. Starfsemi aðildarfélaganna er margvísleg, en mörg þeirra starfa að málefnum aldraðra.

Fyrsti formaður samtakanna var kosinn Jóhann Árnason, framkvæmdastjóri Sunnuhlíðar, aðrir í stjórn voru kosnir Júlíus Rafnsson, framkvæmdastjóri á Grund, Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri NLFÍ, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, formaður stjórnar Eirar, og Theodór S. Halldórsson, framkvæmdastjóri SÁÁ.  Varamenn voru Guðmundur Hallvarðsson, formaður stjórnar Sjómannadagsráðs, sem rekur Hrafnistuheimilin og Finnbogi Björnsson, framkvæmdastjóri Dvalarheimila aldraðra Suðurnesjum.

Aðild að samtökunum geta átt þau fyrirtæki sem starfa við velferðarþjónustu og eru sjálfseignarstofnanir, í eigu félagasamtaka, einkaaðila eða opinberra aðila.

Tilgangur samtakanna var þá og er enn: 

  1. Efla samstarf aðildarfélaga, standa vörð um hagsmuni þeirra og vinna að bættum starfsskilyrðum.
  2. Stuðla að árangursríku samstarfi við heilbrigðisyfirvöld, sveitarfélög,  félagasamtök og aðra þá aðila sem hagsmuna eiga að gæta.
  3. Að koma á framfæri við stjórnvöld og almenning afstöðu samtakanna til mála er varða hagsmuni aðildarfélaga og fylgja þeim fram.
  4. Að gangast fyrir upplýsinga- og fræðslustarfsemi m.a. í því skyni að stuðla að framförum og hagræðingu í starfsemi og rekstri aðildarfélaga.

Með stofnun samtakanna var skapaður vettvangur fyrir stjórnir og stjórnendur þessara fyrirtækja til að koma saman, bera saman bækur sínar og ræða sameiginleg hagsmunamál. Sameinuð yrðu þessi fyrirtæki öflugri, en þau voru eitt og sér og sameiginlega gætu þau unnið að ýmsum hagsmunamálum, sem þau höfðu fram að þessu unnið að hvert fyrir sig.

Litið var á það sem helsta verkefni SFV að vinna að bættum starfsskilyrðum fyrirtækjanna, í góðri samvinnu við heilbrigðisyfirvöld og aðra þá aðila sem hagmuna ættu að gæta.

Væntingar stofnaðila voru þær að samtökin gætu orðið það afl sem þyrfti til að bæta starfsskilyrði aðildarfélaga, svo fyrirtækin geti rækt þá þjónustu með sómasamlegum hætti, sem þau hafa tekið að sér.

 

Starfsmenn SFV        |        Stjórn SFV        |        Aðildarfélög        |        Lög SFV        |        Ársskýrslur